Regulamin

Regulamin serwisu www.ogloszenia24.info


Serwis internetowy www.ogloszenia24.info udostępnia użytkownikowi możliwość zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia standardowego jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić fotografię.

Serwis www.ogloszenia24.info jest serwisem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży w określonym czasie (8 dni, 14 dni, 30 dni,60 dni i 90 dni).

Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie www.ogloszenia24.info umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Sposób płatności za ogłoszenia promowane: opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu numer. Serwis www.ogloszenia24.info nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości zwrotnych sms przez operatorów sieci komórkowych.
Cennikiem nazywamy ustalone przez www.ogloszenia24.info opłaty za umieszczanie ogłoszeń w serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu obsługującego.
Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.  Link do formularza służącego do składania reklamacji.
Usługa SMS dostępna w sieciach komórkowych: Tmobile, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne). 

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik dokonując rejestracji w www.ogloszenia24.info musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez www.ogloszenia24.info informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).www.ogloszenia24.info zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego www.ogloszenia24.info do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu www.ogloszenia24.info pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Serwis www.ogloszenia24.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.ogloszenia24.info, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu www.ogloszenia24.info, www.ogloszenia24.info może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.ogloszenia24.info do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, www.ogloszenia24.info ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów ogłoszeniowych poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik www.ogloszenia24.info ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

www.ogloszenia24.info zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

Regulamin i cennik może być zmieniony przez www.ogloszenia24.info. O zmianach regulaminu i cennika usług i terminie obowiązujących zmian www.ogloszenia24.info poinformuje na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.